Θέλω να αποκτήσω λογαριασμό αλληλογραφίας στο ΤΕΙ Αθήνας. Τι κάνω;

Η διαδικασία απόκτησης λογαριασμού αλληλογραφιας στο ΤΕΙ Αθήνας είναι η εξής:

  • Εφόσον είστε προπτυχιακός φοιτητής , μπορείτε να παραλάβετε τον λογαριασμό σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://register.teiath.gr. Για την εισαγωγή σας στην σελίδα αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης του Μαθητολογίου που σας έδωσε η γραμματεία κατά την εγγραφή σας στο ΤΕΙ Αθήνας.
  • Εφόσον είστε μεταπτυχιακός φοιτητής, απόφοιτος , καθηγητής(μόνιμος ή έκτακτος), κτλ θα πρέπει να περάσετε απο την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών(helpdesk) του ΚΔΔ (Κτήριο Πληροφορικής – μεσαία είσοδος) με κάποιο έγγραφό που να πιστοποιεί την ταυτότητα σας(πχ αστυνομική ταυτότητα) και αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία σας, να παραλάβετε επιτόπου τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σας. Η υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του ΚΔΔ λειτουργεί καθημερινά 08:00 με 15:00.

Ενημερωτικά τα στοιχεία σύνδεσης που σας παρέχει του ΚΔΔ του ΤΕΙ Αθήνας, χρησιμεύουν για τις παρακάτω υπηρεσίες:

Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας:

  • Υπηρεσία Email.
  • Υπηρεσία VPN.
  • Ασύρματη πρόσβαση στους χώρους του ιδρύματος.
  • Παροχή προσωπικού πιστοποιητικού x.509.
  • Ιδρυματική Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης(eclass.teiath.gr).
  • Private Webhosting (δεν παρέχεται σε φοιτητές).

Υπηρεσίες ΕΔΕΤ/ΥΠΕΠΘ:

Comments are closed.