Θέλω να στείλω email σε πολλούς παραλήπτες μέσω του Webmail. Πως διαχωρίζω τις διευθύνσεις;

Για την αποστολή email σε πολλόυς παραλήπτες μέσω της υπηρεσίας Webmail , θα πρέπει στο πεδίο “Προς” να γράψετε τις διευθύνσεις των ατόμων που θέλετε να τους στείλετε email διαχωρίζοντας τις με τον χαραχτήρα κόμμα “,” καθώς επίσης προσθέτωντας και ένα κενό. Για παράδειγμα:  user1@teiath.gr, users2@teiath.gr, user3@teiath.gr

Comments are closed.