Προσωπικό

Το Κέντρο Διαχείρισης Δίκτυου του Τ.Ε.Ι Αθήνας, στελεχώνεται από εξειδικευμένα και άρτια καταρτισμένα άτομα. Φροντίζει να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο Τ.Ε.Ι Αθήνας εξασφαλίζοντας αξιοπιστία, ασφαλή πρόσβαση και συνεχή λειτουργία του δικτύου.

Τα άτομα που απαρτίζουν το Κ.Δ.Δ του ΤΕΙ Αθήνας είναι:

Κοψαύτης Αντώνης (Διαχ. υπηρεσιών δικτύου)

Τσίρκας Χρήστος (Διαχ. δικτύου διανομής & πρόσβασης)

Φεργαδιώτης Δημήτρης (Διαχ. δικτύου κορμού)

Χύτας Κωνσταντίνος (Διαχ. WEB & Ανάπτυξη εφαρμογών)

Helpdesk

Νάτσης Μάκης (Διαχ. τηλεφωνικών κλήσεων & διοικητική υποστήριξη)

Ριτσογιάννης Αποστόλης (Διαχ. τηλεφωνικών κλήσεων & διοικητική υποστήριξη)

Kωτσάκης Δημήτριος (Διαχ. τηλεφωνικών κλήσεων & διοικητική υποστήριξη)