Υπάρχει κάποιο χρονικό όριο για το κλείσιμο ενός ανοιχτού session στο Webmail, το οποίο έχει παραμείνει idle για κάποιο διάστημα;

Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος χρονικός περιορισμός, καθώς ο εσωτερικός μηχανισμός του webmail για τη διαχείριση των sessions καθορίζει, ανάλογα με το φόρτο εργασίας, πότε θα απενεργοποιήσει τα idle sessions ώστε να εξυπηρετήσει νέα.

Comments are closed.