Φιλοξενία Ιστοσελίδων Σχολών/Τμημάτων

Το Κ.Δ.Δ του ΤΕΙ Αθήνας παρέχει την δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων στις Σχολές/Τμήματα και τις Διοικητικές Μονάδες του Ιδρύματος. Στόχος του Κ.Δ.Δ είναι να παρέχονται ευέλικτες υπηρεσίες φιλοξενίας στις σχολές/τμήματα και στις μονάδες του ΤΕΙ Αθήνας που απαιτούν αξιοπιστία και ασφάλεια στην φιλοξενία του ιστότοπου τους, με τεχνογνωσία και εξοπλισμό που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν οι ίδιες.

Η υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων διαθέτει τα εξής χαραχτηριστικά:

 • Διαχείριση των εξυπηρετητών WEB απο εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Χρήση cluster εξυπηρετητών & disk array.
 • Παροχή ρεύματος με UPS.
 • Yποστήριξη σύγχρονου λογισμικού φιλοξενίας ιστοσελίδων (apache 2.x, php 5.x).
 • Δυνατότητα φιλοξενίας δυναμικών σελίδων με χρήση βάσεων δεδομένων(MYSQL).
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε περιοδική βάση.

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται αποκλειστικά στις Σχολές/Τμήματα και στις Διοικητικές Μονάδες του Ιδρύματος και η δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης στην υπηρεσία πραγματοποιείται από το Κ.Δ.Δ με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης (email) από το εκάστοτε χρήστη. Οι ιστοσελίδες είτε φιλοξενούνται κάτω από τη διεύθυνση http://www.teiath.gr/”κάποιο λεκτικό”/, είτε κάτω απο ξεχωριστό DNS όνομα(που έχει αιτηθεί ο χρήστης). Η ανανέωση των σελίδων και η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου είναι ευθύνη του χρηστή.

Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να εγκαταστήσει το δικό του λογισμικό ιστοσελίδων, τότε υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας στο κεντρική πλατφόρμα ιστοσελίδων (CMS) του ΚΔΔ. Στην περίπτωση αυτή για την δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης θα πρέπει η αίτηση να σταλεί υπηρεσιακά.

Να σημειωθεί ότι η  υπάρχουσα πολιτική ασφαλείας του ΚΔΔ για θέματα φιλοξενίας ιστοσελίδων ορίζει ότι απο την στιγμή που διαπιστωθεί από το ΚΔΔ ότι σε κάποια από τις ιστοσελίδες που φιλοξενεί στους εξυπηρετητές του, χρησιμοποιείται λογισμικό με καταγεγραμμένα προβλήματα ασφαλείας(security vulnerabilities) στο Internet, τότε:

 1. ενημερώνει με email τον αρμόδιο διαχειριστή της ιστοσελίδας και
 2. εφόσον εντός 2 ημερών (όχι απαραίτητα εργάσιμων) διαπιστώσει ότι το “πρόβλημα ασφαλείας” δεν έχει επιλυθεί (πχ απενεργοποιώντας το προβληματικό λογισμικό ή αναβαθμίζοντας το), δύναται να προχωρεί στην απενεργοποίηση της ιστοσελίδας, για λόγους ασφαλείας των ιδίων των εξυπηρετητών του ΚΔΔ αλλά κυρίως για την ασφάλεια των υπόλοιπων ιστοσελίδων που φιλοξενούν.

Τέλος να σημειωθεί οτι στις ιστοσελίδες δεν επιτρέπεται η δημοσίευση υλικού που να αφορά:

 • Πορνογραφικό υλικό (φωτογραφίες, video ή κείμενο).
 • Υλικού που θίγει/συκοφαντεί/δυσφημίζει την υπόληψη τρίτων προσώπων.
 • Αποθήκευση υλικού το οποίο αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Αποθήκευση-Προβολή υλικού που δεν συνάδει προς την Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της υπηρεσίας.