Ασύρματη Πρόσβαση

Στην Κοινότητα του Τ.Ε.Ι Αθήνας παρέχεται η δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο δίκτυο του ΤΕΙ (Intranet) και στο Διαδίκτυο (Internet).

Tα στοιχεία σύνδεσης που απαιτούνται είναι τα ίδια που ισχύουν και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ΚΔΔ (mail, vpn, κτλ).

H εγκατεστημένη ασύρματη υποδομή ακολουθεί το πρότυπο 802.11b/g που χρησιμοποιεί την ελεύθερη ζώνη των 2.4 Ghz και εκπέμπει σε ισχύ πολύ χαμηλότερη των 100 mW (η εκπομπή σε αυτή την ισχύ/συχνότητα είναι εγκεκριμένη τόσο από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής ένωσης, όσο και από την ΕΕΤΤ).

Στο ΤΕΙ Αθήνας προσφέρονται δύο (2) διαφορετικά δίκτυα:

  • Το ένα δίκτυο έχει όνομα (SSID) eduroam,  εφαρμόζει πιστοποίηση χρηστών μέσω του προτύπου ΙΕΕΕ 802.1x και παρέχει κρυπτογράφηση.
  • ενώ το άλλο δίκτυο έχει όνομα (SSID) FreeSpot_TEIATH,  λειτουργεί με την λογική των Hotspots, δεν παρέχει ασφάλεια στην μεταφορά των δεδομένων αλλά πολύ ευκολότερη πρόσβαση στους χρήστες που είτε δυσκολεύονται να εφαρμόσουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις που απαιτεί το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.1x, είτε δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ασφάλεια στη μεταφορά των δεδομένων.

Tα δύο ασύρματα δίκτυα, που αποτελούνται απο πάνω απο 50 access points,  καλύπτουν σχεδόν όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις του ιδρύματος, τόσο μέσα στο campus του ΤΕΙ Αθήνας στο Αιγάλεω  όσο και στα απομακρυσμένα κτήρια(Θηβών, Εργάς, κτλ).

 

Οδηγίες σύνδεσης στο δίκτυο FreeSpot_TEIATH

Η χρήση του δικτύου FreeSpot_TEIATH είναι πολύ απλή και γίνεται μέσω login από τον φυλλομετρητή σας(browser) .  Συγκεκριμένα, όταν είστε στους χώρους του ΤΕΙ Αθήνας  θα πρέπει να αναζητήσετε το δίκτυο με το SSID “FreeSpot_TEIATH“.

Αφού συνδεθείτε στο δίκτυο FreeSpot_TEIATH, τότε ανοίχτε τον φυλλομετρητή σας και προσπαθείστε να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε σελίδα. Τότε αυτόματα θα ανακατευθυνστείτε στην σελίδα πιστοποίησης του δικτύου FreeSpot_TEIATH,  όπου θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχείας σύνδεσης (username & password) που σας έχουν δοθεί από το ΚΔΔ του ΤΕΙ Αθήνας.

freespot_teiath    Εφόσον είσαγετε τα σωστά στοιχεία σύνδεσης, αυτόματα θα προωθηθείτε στην σελίδα που προσπαθήσατε αρχικά να συνδεθείτε από τον φυλλομετρητή σας.

 

Οδηγίες σύνδεσης στο δίκτυο eduroam

Το ΤΕΙ Αθήνας είναι μέλος του eduroam, ενός μεγάλου ασύρματου δικτύου το οποίο διασυνδέει ένα μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών ιδρύματων παγκοσμίως και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χρήστες από όλο τον κόσμο  έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ιδρύματα μέσω της υποδομής του eduroam. Έτσι, χρήστες που επισκέπτονται άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα οποία είναι μέλη της υπηρεσίας eduroam, μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν την πρόσβαση στο διαδίκτυο κάνοντας χρήση των λογαριασμών πρόσβασης που τους έχει διαθέσει το ίδρυμα τους.

Η σύνδεση στο  δίκτυο eduroam του ΤΕΙ Αθήνας ακολουθεί τις προδιαγραφές του ακαδημαϊκού δικτύου eduroam. Είναι ένα δίκτυο που εφαρμόζει πιστοποίηση χρηστών μέσω του προτύπου ΙΕΕΕ 802.1x παρέχοντας κρυπτογράφηση στην ανταλλαγή δεδομένων.  Οταν είστε στους χώρους του ΤΕΙ Αθήνας θα πρέπει να αναζητήσετε το δίκτυο με το SSID “eduroam”.

Για την χρήση του 802.1x  σε λειτουργικό  Windows XP προτείνεται η εγκατάσταση ενός ειδικού λογισμικού (802.1x client software) το οποίο διατίθεται από αρκετούς κατασκευαστές. Ενα από αυτά τα λογισμικά για λειτουργικά Windows XP το οποίο διατίθεται δωρεάν μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Λογισμικό 802.1x client:  SecureW2 για Windows XP

Αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης  στο δίκτυο eduroam για διάφορους τύπους λειτουργικών συστημάτων θα βρείτε στην σελίδα με τα εγχειρίδια.