Πιστοποιητικά X.509 για εξυπηρετητές

Το Kέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Αθήνας σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας υπογράφει μέσω του TCS του TERENA πιστοποιητικά X.509 για εξυπηρετητές που βρίσκονται κάτω από το domain teiath.gr.

Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς ΚΑΜΙΑ χρέωση και απευθύνεται σε καθηγητές/διοικητικούς που διαθέτουν εξυπηρετητές κάτω απο το domain teiath.gr.

Η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1. Αποστολή email στο Helpdesk του ΚΔΔ(helpdesk@teiath.gr) όπου θα ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού για εξυπηρετητή. Το email θα πρέπει να στέλνεται από υπηρεσιακό λογαριασμό (@teiath.gr) και σε αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται το αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR – Certificate Signing Request).  Εαν απαιτείται το πιστοποιητικό να έχει πολλαπλά ονόματα (Subject Alternative Names), αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στο email. Οδηγίες για το πως δημιουργείται το αίτημα(CSR) σε περιβάλλοντα Windows & Unix θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.digicert.com/csr-creation.htm.

2. Αφού το αίτημα εγκριθεί και εκδοθεί το πιστοποιητικό, θα στέλνεται με email στον δικαιούχο. Οδηγίες θα την εγκατάσταση του πιστοποιητικού θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.digicert.com/ssl-certificate-installation.htm.