Προσωπικά πιστοποιητικά x.509

Το Kέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Αθήνας σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας υπογράφει μέσω του TCS του TERENA προσωπικά πιστοποιητικά X.509 για χρήστες του ιδρύματος χωρίς χρέωση.

Η όλη διαδικασία έκδοσης και προμήθειας των πιστοποιητικών γίνεται απο την διεύθυνση https://www.digicert.com/sso.  Στην σελίδα αυτή θα πρέπει ο χρήστης να αναζητήσει το ΤΕΙ Αθήνας ( η αναζήτηση θα πρέπει να γίνει στα ελληνικά με το λεκτικό “Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας”) και στην συνέχεια να συνδεθεί στην εφαρμογή έκδοσης προσωπικών πιστοποιητικών της DigiCert με τα στοιχεία σύνδεσης του ( τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού που έχει λάβει από το ΚΔΔ).  Εδώ να σημειωθεί ότι η αναζήτηση στην ιστοσελίδα https://www.digicert.com/sso δεν λειτουργεί σωστά με Internet Explorer και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικός browser (Chrome, Firefox, κτλ).

Ενημερωτικά τα προσωπικά πιστοποιητικά πιστοποιούν την ταυτότητα του κατόχου του και  λειτουργουν ως μηχανισμοί που επαληθεύουν την εγκυρότητα της ταυτότητας αυτής. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται από τους χρήστες κατά κύριο λόγο στην επικοινωνία μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email). Η απλή υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email)  δεν εξασφαλίζει την ταυτότητα του αποστολέα αλλά ούτε και την ακεραιότητα του περιεχομένου του μηνύματος, σε αντίθεση με την υπηρεσία ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(secure email).

Ειδικότερα, η υπηρεσία  ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(secure email) παρέχει τις εξής εγγυήσεις:

  • Απόδειξη ταυτότητας (Authentication)
    Οι παραλήπτες ενός μηνύματος που έχει υπογραφεί ψηφιακά, μπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητα της ταυτότητας του αποστολέα .
  • Ακεραιότητα (Integrity)
    Οι παραλήπτες ενός μηνύματος που έχει υπογραφεί ψηφιακά, μπορούν να είναι βέβαιοι για το αμετάβλητο του περιεχομένου του μηνύματος που έχει σταλεί.
  • Μη απόρριψη υποχρέωσης (Non repudiation)
    Οι αποστολείς ενός μηνύματος που έχει υπογραφεί ψηφιακά δεν μπορούν να απαρνηθούν την αποστολή του μηνύματος.

Οδηγίες για την έκδοση, εγκατάσταση και χρήση των προσωπικών πιστοποιητικών σε γνωστούς mail clients θα βρείτε στην σελίδα μας με τα εγχειρίδια.

Σημείωση: H υπηρεσία αυτή όπως και όλες οι υπηρεσίες της ΕΔΕΤ (πχ anafandon  κτλ) ΔΕΝ παρέχονται στο εκπαιδευτικό & διοικητικό προσωπικό που έχει συνταξιοδοτηθεί.