Μultimedia

Το ΤΕΙ Αθήνας έχει ξεκινήσει και παρέχει σε πιλοτική μορφή προηγμένες multimedia υπηρεσίες, όπως η Video on Demand και Voice over IP. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες αυτές παρατίθενται παρακάτω: