Στατιστικά κίνησης Δικτύου

Ημερησία κίνηση κυκλώματος με ΕΔΕΤ

Εβδομαδιαία κίνηση κυκλώματος με ΕΔΕΤ

Μηνιαία κίνηση κυκλώματος με ΕΔΕΤ

Ετήσια κίνηση κυκλώματος με ΕΔΕΤ