Υποστήριξη Χρηστών

Η υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Ηelp Desk) δέχεται, καταγράφει και επιλύει τα δικτυακά προβλήματα των χρηστών.

Συγκεκριμένα ασχολείται με:

  • Νέες συνδέσεις χρηστών (ενεργοποίηση πριζών).
  • Ακυρώσεις ή μεταφορές συνδέσεων.
  • Εγκατάσταση νέου δικτυακού εξοπλισμού.
  • Υποστήριξη υπηρεσιών δικτύου (dns, web, vpn, κτλ).
  • Τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών.
  • Επίλυση βλαβών καλωδιακού εξοπλισμού.

stop-sign-w-highlights Παρακαλούμε προτού επικοινωνήσετε με την υπηρεσία, επισκεφτείτε την σελίδα μας με το FAQ(σύχνες ερωτήσεις-απαντήσεις) αφού υπάρχει πάντα η πιθανοτητα κάποιες απο τις υπάρχουσες ερωτοαπαντήσεις να καλύπτει και την περίπτωση σας.

Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινα Δευτερα ως Παρασκευή μεταξύ 08:00 και 15:00.

Οι τρόποι επικοινωνίας με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών είναι οι εξής:

  • μέσω του αριθμού 210-5385149 (5149 εσωτ.)
  • μεσω email στην διεύθυνση: helpdesk@teiath.gr
  • με επισκεψή σας στα γραφεία της υπηρεσίας υποστήριξης χρηστών (Κτήριο Πληροφορικής – μεσαία είσοδος)