Εχω πρόβλημα με το σύστημα της γραμματείας..Τι να κάνω;

Οι υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης των Σπουδαστών, δεν αποτελει υπηρεσία του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙΑ. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες/υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους τεχνικούς μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας : grammsys@teiath.gr.