Διαδικασία κοινοποίησης μηνυμάτων σε όλους τους χρήστες του ιδρύματος (εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές)

Οι χρήστες που επιθυμούν την κοινοποίηση μηνυμάτων  σε όλους τους χρήστες του ιδρύματος θα πρέπει να απευθύνουν το αίτημα τους στην γραμματεία του Πρύτανη (email: rector@teiath.gr). Στην συνέχεια το αίτημα τους θα προωθείται στο ΚΔΔ απο την γραμματεία  αφού λάβει την σχετική έγκριση.

Comments are closed.