Email(webmail)

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπει σε κάθε χρήστη να λαμβάνει και να στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα, μέσω της προσωπικής του διεύθυνσης: username@teiath.gr. Για κάθε χρήστη, ο κεντρικός διακομιστής αλληλογραφίας (mail server) διατηρεί μία θυρίδα όπου αποθηκεύονται τα ηλεκτρονικά μηνύματα του χρήστη, μέχρι εκείνος να τα διαβάσει και να τα διαγράψει. Η διεύθυνση του διακομιστή αλληλογραφίας είναι mail.teiath.gr.

Διαδικασία Απόκτησης Email

Για τους φοιτητές η διαδικασία είναι απλή και μπορούν να παραλαβουν τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού τους ηλεκτρονικά  μέσω της ιστοσελίδας http://register.teiath.gr. Το μόνο που χρειάζεται για την είσοδο στην ιστοσελίδα http://register.teiath.gr είναι οι κωδικοί της εφαρμογής του μαθητολογίου που έχουν δοθεί στον κάθε φοιτητή απο την γραμματεία του.

Τα υπόλοιπα μέλη τους ιδρύματος(καθηγητές/διοικητικοί/συνεργάτες) θα πρέπει να συμπληρώσουν την “Αίτηση Απόκτησης λογαριασμού” και να περάσουν να την παραδώσούν στο Κ.Δ.Δ.  Eφόσον η αίτηση πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις*  θα εξυπηρετηθεί άμεσα από το προσωπικό του ΚΔΔ και θα δωθεί η κατάλληλη απαντητική επιστολή.

*Οι έκτακτοι καθηγητές/συνεργάτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους αντίγραφο της σύμβασης τους ή βεβαίωση απο τη γραμματεία οτι τους έχει ανατεθεί έργο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Τρόποι πρόσβασης

 • Μέσω προγράμματος διακίνησης αλληλογραφίας (πχ Outlook express, Netscape Mail, thunderbird, κτλ). Για την πρόσβαση στον διακομιστή αλληλογραφίας υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα POP3 και SMTP. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται για “Incoming Mail Server” και “Outgoing Mail Server” (ή όπως αλλιώς τυχόν τους αναφέρει το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο χρήστης) η διεύθυνση mail.teiath.gr.
 • Μέσω Web. Ο χρήστης μπορεί από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου χρησιμοποιώντας έναν Η/Υ ο οποίος έχει πρόσβαση στο Internet να δεί το mail του γράφοντας στο browser του (πχ Internet Explorer, Netscape Navigator) τη διεύθυνση http://webmail.teiath.gr/ Στη συνέχεια συμπληρώνει το login και το password που του χορηγήθηκε από το Κ.Δ.Δ του ΤΕΙΑ στα αντίστοιχα πεδία. Η πρόσβαση μέσω Web είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να έχει κανείς πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εύκολα, γρήγορα και κυρίως με ασφάλεια από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

Περιορισμοί:

 • Υπάρχει μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος διακινούμενου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο έχει καθοριστεί στα 25 MBytes.
 • Ο συνολικός επιτρεπόμενος αποθηκευτικός χώρος ανά θυρίδα αλληλογραφίας έχει οριστεί στα 4GB για τους  εκπαιδευτικό/διοικητικό προσωπικό και στο 1GB για τους φοιτητές.
 • Απαγορεύονται τα επισυναπτόμενα αρχεία των οποίων των όνομα ξεπερνάει τους 255 χαραχτήρες. Στην περίπτωση της υπηρεσίας Webmail, αν το όνομα του αρχείου είναι με μη λατινικούς χαραχτήρες(πχ ελληνικά),  τότε συστήνουμε το όνομα να μην ξεπερνάει του 40 χαραχτήρες, μιας και λόγο των μετατροπών που γίνονται ενδέχεται να αντιμετωπίσετε πρόβλημα.
 • Δεν επιτρέπεται στην αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας WEBMAIL απεριόριστός αριθμός παραληπτών ανά μήνυμα. Συγκεκριμένα  επιτρέπονται 100 παραλήπτες ανά μήνυμα.
 • Δεν επιτρέπεται η αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων. Στο εξυπηρετητή mail.teiath.gr υπάρχει ένα γενικό όριο 200 μηνυμάτων την ώρα(χωρίς όριο παραληπτών ανά μήνυμα),  ενώ στον εξυπηρετητή mobmail.teiath.gr το όριο είναι 50 μηνύματα την ώρα και μέχρι 100 παραλήπτες το καθένα.  Σκοπός των περιορισμών αυτών στην αποστολή μηνυμάτων, είναι η αποφυγή κατάχρηση της υπηρεσίας από λογαριασμούς mail που έχουν διαρρεύσει οι κωδικοί τους και από υπολογιστές του ιδρύματος που έχουν παραβιαστεί.
 • Απαγορεύονται τα επισυναπτόμενα αρχεία με τις παρακάτω καταλήξεις:
.fdf .ico .ani .cur .hlp .cab .reg .chm
.cnf .hta .ins .jse .job .lnk .ma[dfgmqrstvw] .pif
.scf .sct .shb .shs .vb[es] .ws[cfh] .xnk .cer
.its .mau .md[az] .prf .pst .jar .vsmacros .vs[stw]
.ws .com .exe .scr .bat .cmd .cpl .mhtml

Προστασία απο SPAM & Ioύς

Για την προστασία της υπηρεσίας Email, στον διακομιστή αλληλογραφίας του ιδρύματος έχουν εγκατασταθεί οι παρακάτω μηχανισμοί:

 • Antivirus, για την προστασία απο ιούς.
 • RBL filtering με χρήση των γνωστών DNSBL spamhaus, spamcop & dsbl.
 • Greylisting, για την προστασία απο spam.
 • SPF, επίσης για την προστασία απο spam
 • Spamassassin, επίσης για την προστασία απο spam.

Θεωρούμε οτι παραπάνω μηχανισμοί είναι απολύτως απαραίτητοι για την προστασία του διακομιστή αλληλογραφίας μας από “μη ωφέλιμο φόρτο” και απαλλάσσει τους τελικούς χρήστες από την παραλαβή εκατοντάδων χιλιάδων επικίνδυνων και ανεπιθύμητων μηνυμάτων καθημερινά.

Τέλος να σημειωθεί οτι πλέον για την διαχείριση του λογαριασμού κάθε χρήστη παρέχεται το περιβάλλον διαχείρισης : my.teiath.gr.  Mέσα από το περιβάλλον αυτό, ο κάθε χρήστης  μπορεί να :

 • αλλάξει τον αρχικό κωδικό που του δόθηκε με κάποιο άλλον της αρεσκείας του
 • να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό ανάκτησης κωδικού για τον λογαριασμό του
 • ρυθμίσει τον λογαριασμό αλληλογραφίας του (ορισμό προώθησης σε άλλο λογαριασμό αλληλογραφίας & αυτόματης απάντησης σε περίπτωση απουσίας)
 • τροποποιήσει τις ρυθμίσεις για το Antispam (προσαρμογή της βαθμολογίας του μηχανισμού Spammassasin στα μέτρα του χρήστη και ορισμός προσωπικών whitelist & blacklist)
 • ενεργοποιήσει την υπηρεσία VPN για τον λογαριασμό του (https://www.noc.teiath.gr/?page_id=29)

Ενδεικτικές οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας mail με διάφορα προγράμματα (πχ Outlook express) αλλα και οδηγίες για το περιβάλλον my.teiath.gr υπάρχουν στην σελίδα με τα εγχειρίδια.