Προσπαθώ να συνδεθώ στην υπηρεσία webmail και μου εμφανίζεται το μήνυμα “Your IP is blocked by a DNS Blacklist.”

Το μήνυμα αυτό σημαίνει ότι η IP διεύθυνση του υπολογιστή από τον οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε έχει χρησιμοποιηθεί για “παράνομές” ενέργειες (πχ αποστολή SPAM) με αποτέλεσμα να έχει χαρακτηριστεί ως blacklisted από τις δύο πιο γνωστές RBL παγκοσμίως spamcop.net & spamhaus.org.

Εφόσον συνδέεστε στο internet από μη εταιρικό δίκτου (πχ Home ADSL σύνδεση), τότε το […]

Θέλω να στείλω email σε πολλούς παραλήπτες μέσω του Webmail. Πως διαχωρίζω τις διευθύνσεις;

Για την αποστολή email σε πολλόυς παραλήπτες μέσω της υπηρεσίας Webmail , θα πρέπει στο πεδίο “Προς” να γράψετε τις διευθύνσεις των ατόμων που θέλετε να τους στείλετε email διαχωρίζοντας τις με τον χαραχτήρα κόμμα “,” καθώς επίσης προσθέτωντας και ένα κενό. Για παράδειγμα: user1@teiath.gr, users2@teiath.gr, user3@teiath.gr

Υπάρχει κάποιο χρονικό όριο για το κλείσιμο ενός ανοιχτού session στο Webmail, το οποίο έχει παραμείνει idle για κάποιο διάστημα;

Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος χρονικός περιορισμός, καθώς ο εσωτερικός μηχανισμός του webmail για τη διαχείριση των sessions καθορίζει, ανάλογα με το φόρτο εργασίας, πότε θα απενεργοποιήσει τα idle sessions ώστε να εξυπηρετήσει νέα.

Διαδικασία κοινοποίησης μηνυμάτων σε όλους τους χρήστες του ιδρύματος (εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές)

Οι χρήστες που επιθυμούν την κοινοποίηση μηνυμάτων σε όλους τους χρήστες του ιδρύματος θα πρέπει να απευθύνουν το αίτημα τους στην γραμματεία του Πρύτανη (email: rector@teiath.gr). Στην συνέχεια το αίτημα τους θα προωθείται στο ΚΔΔ απο την γραμματεία αφού λάβει την σχετική έγκριση.