Εγχειρίδια

Υπηρεσία VPN

Καθηγητές/διοικητικοί

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε Windows 8 για καθηγητές/διοικητικούς

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε Windows 7 για καθηγητές/διοικητικούς

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε Windows Vista για καθηγητές/διοικητικούς

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε Windows XP για καθηγητές/διοικητικούς

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε Mac OSX (10.x) για καθηγητές/διοικητικούς

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε MacOS Sierra (10.12)  για καθηγητές/διοικητικούς

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε iPhone/iPad (iOS 10.x)  για καθηγητές/διοικητικούς

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε Ubuntu 13.10 για καθηγητές/διοικητικούς

 

Φοιτητές

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε Windows 8 για φοιτητές

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε Windows 7 για φοιτητές

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε Windows Vista για φοιτητές

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε Windows XP για φοιτητές

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε Mac OSX (10.x) για φοιτητές

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε Mac Sierra (10.12) για φοιτητές

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε iPhone/iPad (iOS 10.x)  φοιτητές

Οδηγίες για VPN σύνδεση σε Ubuntu 13.10 για φοιτητές

 

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομειου

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομειου σε Outlook Express (Win XP)

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομειου σε Microsoft Outlook 2007

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομειου σε Windows Vista

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομειου σε Windows live mail

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομειου σε Thunderbird

Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομειου σε Android κινητό τηλέφωνο

 

Yπηρεσια Private Webhosting

Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας Private Webhosting

 

Περιβάλλον my.teiath.gr

Οδηγίες χρήσης του περιβάλλοντος my.teiath.gr

 

Προσωπικά πιστοποιητικά X.509

Οδηγίες έκδοσης και εγκατάστασης προσωπικών πιστοποιητικών x509

 

Υπηρεσία Filesender

Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας Filesender

 

Wifi δίκτυο Eduroam

Οδηγίες σύνδεσης στο wifi δίκτυο Eduroam για Windows XP

Οδηγίες σύνδεσης στο wifi δίκτυο Eduroam για Windows Vista/7

Για την ανάγνωση των παραπάνω αρχείων, χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένη στο PC σας την εφαρμογή «Αdobe Reader«